npf toplogo new3 lite

Årsmøte 2017

Melding på NPF webside, Norges pb prat og NPF sin fb side

Årsmøte NPF

Vi beklager kort varsel om tidspunkt, men for å få avviklet dette før det tar for lang tid og for å få et fullt styre vil årsmøtet bli holdt søndag på nxs2 etter spillingen er ferdig. Vi møtes i pitten etter premieutdelingen. Vel møtt

Årsmøtets saksliste er som følger:

Sakspapirer Årsmøtet i NPF 2017

1. Åpning v/leder

Saksfremlegger : Styret i NPF ved Adrian Sjøholt

Informasjonssak: Leder ønsker velkommen og åpner Årsmøtet

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Saksfremlegger: Styret i NPF

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede

Informasjon: De fremmøtte viser legitimasjon og sekretær sjekker disse opp mot medlemslistene. Kandidater til styrevalg må også registreres her.

3.Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksfremlegger: Styret i NPF

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og sakslisten.

4. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll

Saksfremlegger: Styret i NPF

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger følgende

Ordstyrer : Adrian Sjøholt

Referenter: Cecilie Spondalen

Til å signere protokollen: Presenteres på årsmøtet

5. Årsmelding v/leder

Saksfremlegger: Styret i NPF

Forslag til vedtak : Årsmøtet godkjenner årsmeldingen

Informasjon: Årsmelding ved styreleder

Sak:

Innledning

2016 var preget av stor utskiftning i styret og mange oppgaver som måtte læres og prosedyrer og regler som måtte innføres. Dette er en kort oppsummering av de viktigste punktene for 2016.

Styret

Styret har i 2016 bestått av:

Leder: Andreas Sjøholt

Nestleder: Raymond Andreassen

Styremedlem : Andreas Kristiansen

Styremedlem : Monica Sveinsson

Styremedlem: Magne Helgeland

Vara: Arne Bjune

Vara: Espen E. Christiansen

Møtevirksomhet og representasjon

Mye av møtevirksomheten har foregått kontinuerlig over meldinger og epost. Det ble holdt 4 styremøter i perioden.

Vi har hatt NPF bod på alle NPL rundene i 2016 med flere representater til stede på hver runde

Andreas var på Actiongame (Norges største skogspill) som representant fra NPF

Adrian representete NPF på møte om forbund for uorganisert idrett.

Adrian var tilstede på nettverkssamling for ungdom under idrettsgallaen i Hamar for å snakke om organisering av idrett og spillemidler.

Prosjekter

NM 2016

NM i 2016 ble tildelt Rønholt i en prosess med 3 søknader. Spillingen til alle lag gikk over to dager og gjorde at det var fullt av folk hele helgen og Og førte til stort påtrykk. Det deltok 12 lag i Xball open, 25 lag i 5 manns open, 10 lag i 3 manns og 32 spillere i 1 mot 1. Arrangementet ble svært vellykket både fra et tilskuer, deltaker og arrangørsynspunkt

NM 2017

NM ble utlyst og vi fikk inn 1 søknad fra Degernes, planleggingen av NM2017 er allerede godt igang og vi ser frem til arrangementet.

Landslagene

Raymond Andreassen har hatt ansvaret for landslagene. Trenerene fikk 2års kontrakter i 2015 som blir evaluerte av NPF årlig.

Trenere og hjelpetrenere for sesongen 2016/2017 er:

Veteranlandslaget/40+: Kristine Myhre Andersen og Lars Andersen

Damelandslaget: Fredrik Gulbrandsen

Herrelandslaget: Chris Rønneberg

U19: Frank Øyen og Haakon Westgård

NXS

Andreas og Adrian har sammen med NXS fått til en avtale lignende avtalen som tidligere har vært med NPL. Avtalen går ut på at NPF får litt av inntektene ved spillerregistrering hos NXS og har til gjengjeld disse ansvarsoppgavene i henhold til avtalen:

NPF bod på NXS med spillekort. Registrering og kontroll av spillere

Bistand med regelverk, regelbrudd, protester, tanksjekk. I tillegg har NPF ansvar for ranking og videresending av dette.

6. Regnskap

Saksfremlegger : Styret i NPF

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet

Informasjon:

Totalregnskap inkludert NM

Beskrivelse

Sum

Noter

Inntekter

 

Påmeldinger og medlemskap

256229,09

 

Landslagssponsing

3333

 

Renter

37,48

 

Sum inntekter

261099,6

 

Fordring

4000

 

Utgifter

 

Kortproduksjon

1963

 

Mobilt internett

11760,75

 

Årsmøtet 16

1459,9

1

Nettsider

5073,12

2

Landslag

16220,96

 

Reise

34780,98

3

Gebyr

433,5

 

Utgifter

33742,5

4

Bilder landslag

5090,62

 

NM

32523,69

5

NPL

73476,25

 

PR

9281,25

6

Div

5792,91

 

Sum utgifter

231599,4

 

Gjeld

22 567,85

 

Noter:

1: Leie av lokale og lett bespisning til årsmøtet

2: Oppussing og oppgradering av den tekniske biten av nettsiden

3: Reise for styremedlemmer til turneringer

4: Innkjøp av diverse utstyr til turneringer som ledninger og førstehjelpsutstyr

5: Utgifter i forbindelse med NM, blant annet dommere og reise til disse

6:  Plakater, bannere og klistermerker.

  1. Medlemskontigent.

Saksfremlegger: Styret i NPF

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner å øke medlemskontigenten til 150 kroner for turneringsspill fra 2018.

Informasjon:

For å kunne utføre mer arbeid er det ønskelig å øke medlemskontigentet for turneringsspill med 50,- dette etterso mye av arbeidsoppgavene dreier seg om turneringsspill og for å ha mer midler til å utføre prosjekter og satse på utviklingen av sporten.

Forslag medlemskontigent:

Medlemstype

Pris

Turneringsspill

150

Skogsspill

50

Støtte

50

8. Aktivitetsplan 2016

Saksfremlegger: Styret i NPF

Informasjonssak: Aktivitetsplan for 2017 blir presentert

Datoer for planlagte eventer:

NXS#2 27. – 28. Mai

ActionGame 2017 4. – 7. August

NM 19.-20. August

NXS#3 24.-25. Juni

NXS#4 2.-3. September

NPF kommer til å være representert ved NXS og NM, det er også ønskelig at NPF er

representert ved Actiongame. Det er ønskelig å lage et bedre samarbeid mellom skog og

speedballspillere i større grad enn det har vært tidligere.

 

9. Innkomne forslag

9.1 Endring av vedtekter

Saksfremlegger: Styret i NPF

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektene

Informasjon: Forslag til vedtekter ligger i vedlegg 1. Vedtektene er utformet til å samsvare med NIF, samt omarbeidet til å passe for paintball og hvordan ting gjøres i praksis.

10. Valg av styremedlemmer

Saksfremlegger: Styret i NPF

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.

Informasjon: Samtlige plasser vil bli på valg ved Årsmøtet, stemmesedler utdeles. Valgkomiteen har lagt frem en innstillingsliste til de ulike vervene og evt andre forslag må leveres under registrering av stemmeberettigede.

Styremedlemmer:

Adrian Sjøholt , leder

Petter Marken, nestleder

Andreas Kristiansen, teknisk og NM

Magne Helgeland, skog

Espen E Christiansen, landslag

Monica B Helgeland, roster

August Meland, rekruttering

Varamedlemmer:

Nr 1.Kenneth Helmeriksen, seriekontakt

Nr 2. Lasse Andre Holm, regler/vedtekter

Nr 3.Cecilie Spondalen, sekretær

Kontrollkomitee

Medlem: Tone Larsen

Medlem: Daniel Feather

Medlem/revisjon: Bente Helene Borgersen

11.Eventuelt

Hvis noen har noen saker de ønsker tatt opp på årsmøtet kan de sende dem inn på post@norgespaintball.no innen lørdag 27.05.17

Lest 569 ganger

Medlemskap 2018

Alle nye medlemmer må registrere seg her på siden. Du MÅ legge inn BILDE AV DEG SELV også - type passbilde!
Alle som har registrert seg siden 2014, bruker samme konto.

Når du er logget inn, kan du betale NPF medlemskapet. Velg betaling i menyen. Eller HER (må være logget inn)

Dommerkurs

NPF organiserer dommerkurs etter ønske.

Målet er at alle dommere på turneringer skal ha NPF godkjent dommerkurs.

Dommerkurs#1 var en suksess. Ønsker DU dommerkurs? Registrer deg og vi kontakter deg
når det er mange nok påmeldte.